Contentvernieuwing Gelderland.nl

In april 2008 heb ik opdracht gekregen de content en structuur van de site van de Provincie Gelderland te vernieuwen. Dat was nodig. De site was erg onhandig in het gebruik, bezoekers konden niet vinden wat ze zochten. De beheerkant was een spaghetti van een slordige 27.000 contentitems: meer dan 9.000 html-pagina’s, ruim 8.000 downloads, en voor de rest grote aantallen links, plaatjes en allerlei exotische bestanden. De mappenstructuur was bovendien verouderd en vervuild. Met een projectteam van wisselende samenstelling (10 tot 15 mensen) hebben we allereerst een contentinventarisatie uitgevoerd.

Vervolgens is in een aantal workshops samen met de contentproducenten uit de organisatie een nieuwe structuur vastgesteld, waarbij de beleidsinformatie in  thema’s werd gerangschikt en over meerdere lagen verdeeld. Subsites zijn opgehakt en verdeeld en in een aantal maanden zijn meer dan 1000 nieuwe contentpagina’s geproduceerd en herschreven. Het aantal bijbehorende downloads, links en applicaties was een veelvoud daarvan. En al dat materiaal is opnieuw gepubliceerd in Smartsite 5.2.

 

Comments are closed.