Platslaan, sorteren, filteren en weer opbouwen

De nieuwe website van Tolknet is live. Content is uitgefilterd en gelaagd opgebouwd. Dit werkt beter voor de doelgroep, is de verwachting. Daarnaast maken kleine aanpassingen in navigatie en structuur duidelijker wat de organisatie te bieden heeft. Een geslaagd voorbeeld van redesign, sla de waybackmachine er maar eens op na: de pagina over het tolken in werksituaties zag er zo uit, en zo is ‘ie nu.

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>