Van Droste naar democratisch: de nieuwe contentstrategie van Vilans

Van een klassieke boomstructuur met  elk project zijn eigen tak, naar een website waarin onderwerpen centraal staan. Dat vergt een andere manier van denken en produceren.

Een site in een site in een site in een site in een site

Hoe je met je content van A naar B komt heet contentstrategie, en daarbij zijn vier dingen belangrijk aldus grondlegger Kristina Halvorson: structuur, substantie, workflow en (kwaliteits)beheer. Voor een organisatie die leeft van het produceren en verspreiden van kennis, is een strategische benadering van content van levensbelang.

Want enige strategie was nodig voor Vilans, een kenniscentrum voor de langdurende zorg.  Als projectorganisatie publiceerden zij na de fusie drie jaar lang naar hartelust, wat bijna 17.000 pagina’s in ruim honderd subsites opleverde. Steeds opnieuw werd content met een eigen navigatie in de site gehangen. Het leverde een Droste-site op: een enorme hoeveelheid geneste subsites, waarin gebruikers geen weg meer konden vinden.

Structuur

Dat moest helemaal anders. Moe van alle hiërarchie werd de boel flink platgeslagen. In plaats van een eindeloze boomstructuur kwam er een tweelaags menu waar een informatiecentrum centraal staat. Hier vind je de resultaten van het werk van Vilans: waardevolle content, ‘gestolde’ kennis over hoe je kwaliteit van leven kunt verbeteren van mensen die langdurende zorg nodig hebben. Hier vind je informatie over verschillende thema’s als diseasemanagement, preventie, zorginnovatie, mantelzorg. Centraal staan steeds de drie vragen: Wat is het eigenlijk? Hoe pak je het aan? En hoe hebben anderen het voor jou gedaan?

Bij elke Hoe, Wat of Ervaring wordt supporting content getoond, die bestaat uit allerlei ondersteunende documenten en (literatuur)verwijzingen, en natuurlijk de producten van Vilans, die je kunnen helpen: publicaties, diensten, evenementen, blogs en nieuws.

Homepage http://www.vilans.nlVan ongestructureerde html met links en downloads in de lopende tekst naar een gestructureerde set contenttypes, waarvoor contenteigenaren in lagen moesten gaan denken. Dat was een hele andere manier van werken: de belangrijkste informatie eerst in een Hoe Wat of Ervaring, daarna de verdieping met publicaties, verwijzingen en producten van Vilans, alle uiteraard netjes beschreven en gemetatagd, zoekmachinevriendelijk en toegankelijk.

Substantie: wat is je verhaal?

Om een complete, relevante bron te zijn van  kennis en kunde waarmee langdurende zorg verbeterd kan worden (dat waar Vilans van is “gemaakt” – substantie) moest de projectorganisatie Vilans naast het gelaagde denken over content ook organisatiebreed leren afstemmen. Het team van webredacteuren speelt daarin een centrale rol.

Bijvoorbeeld: omdat alle content aan elkaar wordt geknoopt met tags, moet je afstemmen hoe je termen die door meerdere Vilansonderdelen worden gebruikt ( ‘participatie’ of  ‘zelfmanagement’) gezamenlijk inzet. Dit leidt tot een kritische, doorgaande beoordeling van de content en de gebruikte trefwoorden. Heb jij ook content over inclusie? Laten we dat tijdens het schrijven -sectorbreed – op elkaar afstemmen, zodat het voor de bezoeker duidelijk is wat Vilans daarin doet, los van sector, programma of project.

Nadrukkelijk wordt voor het eerst de content aangepast op de (terminologie van de) bezoeker. Hiervoor worden google analytics en gegevens uit de interne zoekmachine gebruikt. Zoeken mensen naar ‘protocollen’ en niet naar ‘KICK’? Dan passen we dat aan.

Naast gelaagd denken, afstemmen op elkaar en bezoeker is het verhaal van de nieuwe Vilanssite vooral: less is more. Niet alles hoeft op de site! Alleen de content die aan de gestelde criteria voldoet. Het adagium is : help de bezoeker bij het kiezen, durf zelf te kiezen.

Deze nieuwe contentstrategie is flink wennen. De Droste-structuur gaf een comfortabele  afbakening van de eigen site  of het eigen project.  Nu sta je zij aan zij met content uit een andere sector, verbonden door dezelfde tag. Maar juist dat levert meerwaarde. Zoals in een democratie het volk heerst, ‘heerst’ de bezoeker op de nieuwe website van Vilans. En die bezoeker wordt gediend met een goede selectie content  en terminologie die aansluit bij zijn beleving.

Workflow en kwaliteitsbeheer

Naast structuur en substantie bestaat de nieuwe contentstrategie van Vilans uit een expliciete workflow en kwaliteitsbeheer (‘governance’ ). Voor Vilans betekent dit in het eerste jaar vooral: vaststellen en vastleggen, vastleggen, vastleggen. Met een contentmatrix werken de webredacteuren van Vilans aan een goede contentplanning: de jaarplanning wordt samengesteld op basis van het ondernemingsplan, onderwerpen die nog gemigreerd moeten worden van de oude site,  “trending topics” gesignaleerd door programma’s , en op basis van verkoop- en bezoekcijfers.

Voor het eerst zijn standaarden vastgelegd voor het beoordelen van bestaande content en het produceren van nieuwe. Er zijn richtlijnen voor het toegankelijk en zoekmachinevriendelijk schrijven. Kerncijfers zijn opgesteld  om contentproductie “SMART” te maken voor de programmaleiders. Het “Rode Boekje” – de rücksichtslose leidraad voor de contentmigratie die bijna achter de rug is – wordt omgezet in een complete redactiehandleiding en technische handleiding. Democratie is prachtig, maar met expliciete richtlijnen is niks mis. En het was Mao die zei: doe nooit iets waarvan je wenst dat het onbekend blijft. Essentieel voor een goede contentstrategie is dan ook dat hele organisatie snapt wat het contentproductieproces behelst, welke criteria er gelden en hoeveel tijd ermee gemoeid is.

Be the first to leave a comment. Don’t be shy.

Join the Discussion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>