Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Workshop Rijkswaterstaat

Aan medewerkers van Rijkswaterstaat heb ik samen met 7 andere trainers een workshop gegeven waarbij een belangrijk informatiesysteem van RWS, NIS,  onder de loep genomen werd. NIS is een systeem dat laat zien welke (water)wegen er zijn en waar ze liggen. In mijn workshop, NIS optimaal, mochten mensen “vrijdenken”, dus onderzonder grenzen brainstormen over verbetermogelijkheden van het huidige systeem. Dat proces van plussen en minnen, ombuigen en stickeren leverde behalve optimalisatie ook af en toe een bevrijdende lach op.

Huisartsen in de regio Midden Nederland en het EPD

Het Electronisch Patienten Dossier. De digitale nagel aan de doodskist van de huisarts. Gedurende een maand of negen heb ik met mijn kennis van digitale zorgcommunicatie de huisartsen van de Regio Midden Nederland bijgestaan om een antwoord te vinden op de vraag: wat moeten we met patienteninformatie? Wat is onze houding en met welke partijen moeten we samenwerken? Ik heb in opdracht van Bureau Raedelijn en de Landelijke Huisartsenvereniging een krachtenveldanalyse gemaakt van alle spelers, en gevraagd en ongevraagd advies geleverd.