Amerpoort: hoe een nieuwe website vernieuwd werd

Hoe vaak hoor je een opdrachtgever zeggen: we hebben net een nieuwe website, maar we zijn niet tevreden, help? Na een jaar of drie begint het vaak te rommelen en wanneer de site in de jaren erna uitdijt tot een onbeheerbare blob , ja dan volgt de roep om een nieuwe site. Maar een halfjaar na livegang je website vernieuwen?
Amerpoort, een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, kwam wel met die vraag. Lees meer…

Subsite struggle

Hoe krijg ik dit driehoekje in dat vierkantje?Een nieuwe opdracht. De verstrekker: Vilans, een kenniscentrum voor mensen die langdurige zorg bieden. Vilans heeft na de fusie 1 corporate site, 60 subsites, 10 nieuwsbrieven, en een twintigtal kennisbanken in onderhoud. Er is een nieuwe positionering, huisstijl, het CMS staat klaar. Maar nu de content nog! Cruciaal om toonaangevend in Nederland te worden. Dus, hoe krijg je al die subsites er in?

Platslaan, sorteren, filteren en weer opbouwen

De nieuwe website van Tolknet is live. Content is uitgefilterd en gelaagd opgebouwd. Dit werkt beter voor de doelgroep, is de verwachting. Daarnaast maken kleine aanpassingen in navigatie en structuur duidelijker wat de organisatie te bieden heeft. Een geslaagd voorbeeld van redesign, sla de waybackmachine er maar eens op na: de pagina over het tolken in werksituaties zag er zo uit, en zo is ‘ie nu.